oszczędzaj
bądź

O nas

GZW Energia odnawialna

 Stoimy u progu całkowitej przemiany świata. To przemiana myślenia, postrzegania pozycji i roli ludzkości na Ziemi, ogromne zmiany technologiczne. Stajemy się Ludźmi 2.0, z jednej strony osiągając możliwości, jakie daje niewyobrażalne przyspieszenie technologiczne, z drugiej coraz bardziej świadomie wracając do korzeni i odczuwając świadomość bycia częścią niesamowitego ekosystemu naszej planety. Ludzka cywilizacja w ogromie swoich zdobyczy, zużywa ogromne ilości energii, do niedawna pochodzącej niemal wyłącznie z eksploatacji węgla, miliony lat temu adsorbowanego z atmosfery w postaci CO2 przez prekambryjską roślinność, z której mas powstały złoża węgla, ropy i gazu.

 Dziś rozumiemy świetnie, że te zasoby nie są niewyczerpalne, ich cena rośnie, a dokonująca się w perspektywie dwóch stuleci rewolucji przemysłowej emisja dwutlenku węgla, którego adsorpcja z atmosfery trwała miliony lat, może wywołać radykalne i niekorzystne zmiany świata, którego jesteśmy częścią. Stąd wzrost świadomości i potrzeby zmiany stylu życia w sposób, który dzięki dorobkowi ludzkiego geniuszu pozwoli nam kontynuować fascynujący rozwój cywilizacyjny, lecz już nie wbrew i kosztem natury, lecz w coraz pełniejszej z nią symbiozie, przy okazji zapewniając nam większą niezależność i kontrolę nad zaspakajaniem własnych potrzeb energetycznych.

 Od 15 lat pomagamy ludziom w redukcji kosztów i emisji związanych z potrzebami przemieszczania się, pracując nad zasilaniem pojazdów gazowymi paliwami alternatywnymi. Przez ten czas, dzięki naszej technologii, zastąpiono gazem ponad 7.500.000 litrów benzyny, a do atmosfery wyemitowano dzięki temu ok 2.250.000 kg mniej CO2 i zaoszczędzono ok 15.400.000 PLN.

Dziś nasza oferta to kompleksowa działalność na polu optymalizacji kosztów i ekologizacji zaspakajania potrzeb energetycznych - zarówno kierowana do osób indywidualnych, jak przedsiębiorstw i instytucji.

 Oferujemy systemy bazującej na mikroinwerterach fotowoltaiki niskonapięciowej, oferującej bezkonkurencyjną efektywność i bezpieczeństwo pozyskiwania energii elektrycznej ze światła słonecznego, najefektywniejsze systemy ogrzewania i klimatyzacji pompami ciepła, oraz systemy inteligentnego zarządzania otaczającą nas infrastrukturą technologiczną - wszystko dla maksymalizacji oszczędności, wygody i walorów ekologicznych. Od lat utrzymujemy pozycję krajowego lidera w dziedzinie technologii gazowych paliw alternatywnych stosowanych w pojazdach.

 Zachęcamy Cię do zaprzyjaźnienia się ze Słońcem. Bo tak naprawdę, to jedyne prawdziwie niewyczerpalne źródło energii. Nasza technologia pozwala się z nim dogadać.

 

Zapraszamy!
GZW Energia

czytaj więcej
eco